Sportmix

Commissie d'r Bie

" Voor kinderen en jongeren met een functiebeperking"

Sportmix is gestopt per jan. 2017

 

 

Data

7, 21 oktober/ 4, 18 november /

2, 16 december / 6, 20 januari / 3, 17 februari /

2, 16 en 23 maart / 6, 20 april / 11, 25 mei / 8, 22 juni

 

 

Adres:

Multi Functioneel Centrum,

Kloosterstraat 38

Sluis

 

 

Wat moet je meenemen:

Sportbroek, T-shirt, gymschoenen met lichte zolen.

Het is de bedoeling dat de ouders helpen met het omkleden van de kinderen.

 

 

Kosten:

De kosten bedragen € 60,- voor het hele seizoen ( 19 lessen).

Het bedrag overmaken voor 1 november naar Bankrek.nr: Rabobank

NL43RABO 0101237987 t.n.v. st.Commissie D’r Bie te Oostburg met vermelding van de naam van uw kind en sportmix.

 

 

Afmelden:

Indien u verhinderd bent graag tijdig afmelden bij

Jessica jhenry@gemeentesluis.nl (let op mail adres is gewijzigd)

tel.nr. 06 30307168

 

 

Voor overige vragen: Martine de Bakker tel.nr. 06 31 37 35 83 / 0117 301645

debakkerspeijer@zeelandnet.nl

 

Laatste nieuws:

22 maart 2017

Foto's van een uitstapje naar de struisvogelboerderij en naar het koekoeksnest staan in het fotoalbum.

Onze activiteiten

©Commissie d'r Bie Rabobank

NL 43 RABO 0101 2379 87