Voetbal

Commissie d'r Bie

" Voor kinderen en jongeren met een functiebeperking"

Voetbal 2016/2017

Woensdag 14 september start het 2de seizoen van de voetbal.

Tijd: 15.15 tot 16.30 uur

 

 

Data:

14 september, 12 oktober, 9 november,

14 december, 4 januari, 8 februari,

15 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni.

 

 

Adres:

SV Oostburg

Baljuwveltersweg 2

Oostburg

 

 

Wat moet je meenemen/aandoen:

Sportbroek, T-shirt, voetbal/gymschoenen evt scheenbeschermers en drinken. Pas de kleding aan naar het weer.

Het is de bedoeling dat de ouders helpen met het omkleden van de kinderen.

 

 

Kosten:

De kosten bedragen € 22,- voor het hele seizoen ( 10 trainingen).

Het bedrag overmaken voor 1 oktober naar Bankrek.nr: NL43RABO 0101237987 t.n.v. st.Commissie D’r Bie te Oostburg met vermelding van de naam van uw kind en voetbal.

 

 

Afmelden

Indien u verhinderd bent graag tijdig afmelden bij

nvergouwen@hotmail.nl

0637344355

Ook voor overige vragen kunt op dit mailadres terecht.

 

 

 

 

Laatste nieuws:

22 maart 2017

Foto's van een uitstapje naar de struisvogelboerderij en naar het koekoeksnest staan in het fotoalbum.

Onze activiteiten

©Commissie d'r Bie Rabobank

NL 43 RABO 0101 2379 87