Vriendenkring

Commissie d'r Bie

" Voor kinderen en jongeren met een functiebeperking"

Vriendenkring 2016/2017

Zaterdag 19 september is weer een nieuw seizoen van de vriendenkring begonnen.

 

Zaterdag 24 september 2016

De Brugse vaart, golven (gratis)

 

Zaterdag 8 oktober

Lappie Lapstok en de slissende sleutel (gratis)

UITNODIGING (online) UITNODIGING (download)

Verzamelen bij het Ledeltheater 13.30 uur en ophalen om 15.00 uur

 

Zaterdag 18 november

Toversluis

Verzamelen bij de Regulus om 19.00 uur en ophalen om 22.00 uur.

 

Zaterdag 10 december

De boze Heks en de zandtekenaar

Verzamelen bij het Ledeltheater 13.45 uur en ophalen om 16.30 uur

 

Zondag 22 januari 2017

Brammetje Baas de (circus) show

Verzamelen bij het Ledeltheater 13.45 uur en ophalen om 16.30 uur

 

Zaterdag 18 februari

Ambachtscentrum Goes

Verzamelen bij de Regulus om 11.00 uur en ophalen om 17.00 uur

 

Zaterdag 17 maart

Struisvogelboerderij "Monnickenwerve"

Verzamelen bij de Regulus om 13.30 uur en ophalen om 16.30 uur

 

Zaterdag 22 april

't Krekeltje

Verzamelen bij de Regulus om 13.30 uur en ophalen om 17.00 uur

 

Zaterdag 20 mei

Vaartocht "zeehondensafari"

Verzamelen bij de Regulus om 11.30 uur en ophalen om 17.30 uur

 

Zaterdag 17 juni

Voorstelling Ferini

Verzamelen bij de Regulus om 14.15 uur en ophalen om 16.30 uur

 

Kosten:

Voor de 6 activiteiten vragen we een bijdrage €.45,-- Het bedrag overmaken op bankrek.nr.

NL43RABO0101 2379 87 , graag voor 1 november 2016.

t.n.v. St. Commissie d’r Bie met vermelding van naam en vriendenkring.

 

 

Afmelden

bij Mieke Haartsen tel.nr: 0117-401376 of via e-mail: cor.haartsen@hetnet.nl

 

Laatste nieuws:

22 maart 2017

Foto's van een uitstapje naar de struisvogelboerderij en naar het koekoeksnest staan in het fotoalbum.

Onze activiteiten

©Commissie d'r Bie Rabobank

NL 43 RABO 0101 2379 87