Nieuwsbrief Juli 2012

Commissie d'r Bie

Nieuwsbrief Juli 2012

Op dinsdag 20 maart 2012 is op het kantoor van notaris Verhaegen & Verhaegen, de stichtingsakte van Stichting Commissie d'r Bie getekend. Na 6 jaar onder de vleugels van de SWWG (Stichting werkgroep WZVL gehandicaptenbeleid) is commissie d'r Bie nu een zelfstandige stichting.


St. Commissie d'r Bie organiseert vrije tijdsactiviteiten voor kinderen/jongeren met een functiebeperking in de gemeente Sluis.


Instuif 't Kluppie

Er waren leuke activiteiten tijdens de middagen van 't Kluppie; knutselen, de voorstelling “Ferini en de Pluumplaneet”door Rini Fenijn, volop spelen met elkaar, een ijsje gaan eten etc. Voor de voorstelling “Ferini en de Pluumplaneet waren ook de kinderen van de Kindernevendienst van PKN “De Brug”uit Oostburg uitgenodigd. Na afloop van de voorstelling werden we door hen verrast op het mooie bedrag van €.320,--. Dit bedrag hadden deze kinderen het afgelopen jaar gespaard voor Commissie d'r Bie. Heel veel dank daarvoor. De data voor het nieuwe seizoen 2012/2013 zijn: 15 september (Golf), 6 oktober, 3 november, 8 december, 12 januari 2013, 9 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 15 juni.


De instuif is van 14.00 uur tot 16.00 uur. De locatie is in het gebouw van de Buitenschoolse opvang, Breijdelstraat 6, te Oostburg. Voor meer informatie, aanmelding of bezoek kunt u contact opnemen met Mieke Haartsen.


Sportmix

De sportmix wordt gehouden op de woensdag van 15.15 tot 16.15 uur in het MFC, Kloosterstraat 38 te Sluis o.l.v. Jessica Henry. Na de zomervakantie start de les op 15 augustus. De uitnodiging volgt begin augustus. Jessica wordt tijdelijk vervangen door Michael. Er is nog plaats voor meer sportievelingen!!.Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Martine de Bakker.


Zwemles

De maandaggroep krijgt les van Willy Schram. Er wordt druk geoefend voor het A-diploma. Op 16 juni heeft Enrico zijn A-diploma gehaald!. De andere maandaggroep staat o.l.v. Jessica en Rik Henry. Het is de bedoeling dat de kinderen het water in gaan, zo nodig met een begeleider. De dinsdaggroep staat o.l.v. Willy en Jessica. Na de vakantie zal Michael op maandag en Rik op dinsdag tijdelijk de les van Jessica overnemen. Op 13 augustus start de zwemles weer. De uitnodiging wordt begin augustus verstuurd. De lessen worden gegeven in het sportcentrum De Eenhoorn ( Baljuwveltersweg 15 te Oostburg). De kosten bedragen € 3, - per les. De lessen lopen gelijk met school en worden gegeven op maandag-, en dinsdagavond van 18.00 tot 18.30 uur. Voor meer informatie, aanmelding of een bezoek kunt u terecht bij Martine de Bakker.


Paardrijden/paardverzorgen

Dit vindt plaats bij Manege Smiro, aan de Lange Heerenstraat 50, 4507 KP Schoondijke. Er wordt begonnen met het verzorgen van een paard samen met een begeleider, daarna paardrijden en ook het voeren van de paarden hoort erbij.


Het paardrijden/verzorgen is van 14.00 uur tot 16.30 uur, kosten €.7,50 per keer. Zaterdag


6 oktober start de les weer, de uitnodiging volgt in augustus. Voor meer informatie, aanmelding of bezoek kunt u contact opnemen met Mieke Haartsen


Soos/vriendenkring (leeftijd 15/25 jaar)

De vriendenkring had weer leuke activiteiten; bezoek aan Toversluis,een soosavond in Schoondijke, en een heel bijzonder bezoek aan het Valkeniershof in IJzendijke.


De kosten zijn € 5, - per keer. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Mieke Haartsen. Ook zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!


Muziekles

Musicsande is een privé-muzieklespraktijk met daarnaast een muziekwinkel. De lespraktijk biedt de volgende mogelijkheden: het volgen van AMV-lessen, lessen voor dwarsfluit, saxofoon, klarinet en koperblaasinstrumenten. De muzieklessen zijn wekelijks 30 minuten en worden individueel gegeven. Er is ook de mogelijkheid om lessen op keyboard te volgen volgens de reguliere methodes of volgens het Multi-Kleurensysteem. Hierbij worden er kleuren op de toetsen van het keyboard geplakt die corresponderen met de kleuren op de muziekpartituur. Hierbij kan ook een CD worden gebruikt zodat de leerling mee kan spelen. De lessen worden gegeven in een van de leslokalen achter onze winkel.


Voor meer informatie kijk op: www.musicsande.nl of neem contact op met Patrick Geerts. Tel. nr. 0117-451126 0627175524 musicsande@zeelandnet.nl


Kookcursus

De kookcursus wordt 1x per maand gehouden op woensdag van 16.00 tot 18.00 uur op het Zwincollege, kosten €.20,-- per seizoen. Voor meer informatie, aanmelding of een bezoek kunt u contact opnemen met Mieke HaartsenTer informatie:


Nieuwe bestuursleden Stichting Commissie d'r Bie !!!!!!

Sinds 24 maart 2012 zijn we zelfstandig. Het bestuur bestaat nu uit: Mieke Haartsen voorzitter/penningmeester, Martine de Bakker secretaris, Karin Eekman en Tilly van Duuren. Graag willen we ons bestuur uitbreiden met enthousiaste ouders/verzorgers/vrijwilligers, die het leuk vinden om ons te helpen met het organiseren van de activiteiten. Het kost wat tijd, helemaal zelf te bepalen, maar het geeft ook heel veel voldoening.


Heb je interesse of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Mieke Haartsen of Martine de Bakker.


Logo

Nu we Stichting Commissie d'r Bie heten, vinden we dat daar een mooi passend logo bij hoort. Er wordt al flink over nagedacht, maar mocht u een verrassend goed idee hebben, dan horen we dat heel graag.


Golfmiddag

Het is gelukt om een datum voor de jaarlijkse golfmiddag bij golfclub “De Brugse Vaart”, de familie de Vos in Oostburg vast te leggen. Het is op zaterdag 15 september van 14.00 uur tot 16.00 uur. De uitnodiging wordt t.z.t. verzonden.


Vrijwilligers Rabobank

De medewerkers van de Rabobank mogen 2 dagen per jaar vrijwilligers werk doen onder werktijd. 3 medewerkers van de Rabobank hebben voor ons de financiële administratie en een digitaal deelnemers bestand verzorgd. Daarnaast kregen we een goed advies en begeleiding in het als zelfstandige stichting verder gaan van St. Commissie d'r Bie. We zijn deze Rabobank medewerkers zeer dankbaar voor hun vrijwillige hulp.


Kerkelijke Viering

Op zondag 4 november wordt er in de Protestantse kerk van Schoondijke weer een kerkelijke viering met mensen met een beperking gehouden. Aanvang 10 uur, u bent van harte welkom.


Sinterklaasmiddag

Woensdag 28 november is de sinterklaasmiddag voor alle kinderen van Commissie D'r Bie. De uitnodiging wordt t.z.t. verzonden.


Sponsoringoverzicht

Diaconie De Verbinding Groede-Schoondijke-W”kerkje coll €.164,--

Diaconie Zuidwesthoek coll. t €.79,75

Deelname vergoeding “Het gras is groen in Zeeland en Vlaanderen” €.200,--

Fam. Kools €.25,--

Kindernevendienst PKN De Brug, Oostburg €.320,--

Diaconie De Verbinding Groede-Schoondijke-W”kerkje coll €.136,11

St. Fonds Verst. Gehandicapten €.500,--

Stichting R.K. Beheer €.550,--


Sponsors hartelijk dank voor jullie bijdrage !!


Mieke Haartsen           0117-401376    cor.haartsen@hetnet.nl

Martine de Bakker       0117-301645    jdebakker@zeelandnet.nl

Karin Eekman

Tilly van Duuren


" Voor kinderen en jongeren met een functiebeperking"

Het fotoalbum is beveiligd. Stuur een berichtje via het contactformulier om de inlog te krijgen. Vermeld hierbij de naam van uw kind en de activiteit waar hij of zij bij aangesloten is.

Laatste nieuws:

2 maart 2020

Foto's van 2 activiteiten van de vriendenkring zijn te zien in het fotoalbum: Elsjefiederelsje, veerboot, visserijmuseum en een paar van het Carnaval in Aardenburg.


30 december 2019

Nieuwsbrief van December is te lezen.


6 december 2019

Foto's van de sinterklaasmiddag zijn te bekijken in het fotoalbum onder algemeen.


28 november 2019

Een gezellige avond van de vriendenkring, bekijk de foto's in het fotoalbum.


22 oktober 2019

Foto's van een geslaagde bingomiddag zijn te zien in het fotoalbum onder de Maatjes.


15 oktober 2019

Mooie uitkomst van de Rabobank clubactie.... lees verder.


7 oktober 2019

Foto's van de golfmiddag bij De Brugse Vaart zijn te bekijken in het fotoalbum, onder Algemeen.
Onze activiteiten

©Commissie d'r Bie Rabobank

NL 43 RABO 0101 2379 87